Liikkumistutkimuksen tiedonkeruuvaihe on päättynyt.

Kiitos osallistumisestasi!

Resvaneundersökningens datainsamlingsskede har avslutats.

Tack för att du deltog!

Data collection for the Travel Survey has ended.

Thank you for your participation!